Need assistance?
Our team is here to achieve your goals. Speak with our experts.

Innovation och kvalitet

Innovation är en grundpelare
för vår framgång

METTLER TOLEDO har länge varit ledande inom innovation och kvalitet. Målet är att skapa hållbara och banbrytande resultat, och vi presenterar här ett urval av våra innovationer.

Innovation och kvalitet börjar med traditionell forskning och utveckling, men sträcker sig bortom teknikens ramar för att det ska gå att till fullo förstå vad kunderna behöver. Vi strävar helt enkelt efter att omsätta våra innovationer till verkligt värde för våra kunder.

Innovativa mättekniker
Våra TDL-syrgasanalysatorer

METTLER TOLEDO har utökat användningsmöjligheterna för TDL-spektroskopi (Tunable Diode Laser) avsevärt genom att tillämpa principen om böjda ljusbanor i vår GPro500-serie. TDL-spektroskopi håller snabbt på att bli den mest populära gasanalystekniken för industriprocesser. Vår analysator erbjuder verklig mångsidighet vid övervakning av processer, den är dessutom så lättanvänd och effektiv att du direkt skaffar dig en konkurrensmässig fördel.

 

Enastående prestanda
Tillförlitligare resultat med statisk detektionsteknik

Våra XPE-analysvågar är försedda med den unika StaticDetect™-tekniken som automatiskt upptäcker elektrostatiskt laddade prov så snart de placeras i vågskålen. En varningssignal informerar användaren om provmaterialet har en laddning. I kombination med teknik för eliminering av statisk laddning och en förbättrad SmartGrid-vågskål får du tillförlitliga och exakta resultat.

 

Intelligent ergonomisk design
Enkel pipettering tack vare unika pipettspetsar

Rainin LTS skyddar pipettanvändare från arbetsskador och överansträngning eftersom den kraft som krävs för att frigöra spetsarna har reducerats dramatiskt. Vår patenterade teknik med en tunn tätningsring minskar friktionen radikalt, och den cylindriska formen med ett positivt stopp inne i spetsen styr skaftet och förhindrar att det fastnar.

 

Innovativt användargränssnitt
Personliga användargränssnitt på labbinstrumenten

OneClick™ förenklar arbetet i laboratoriet och sparar tid. Tack vare att flera instrument i labbet har liknande användargränssnitt slipper användarna ägna tid åt att lära sig olika gränssnitt. I stället kan de anpassa sina egna skärmar och snabbknappar, och därefter använda dem för att snabbt och lätt starta analyser och arbetsflöden – med OneClick. Enkla och konsekventa arbetsmetoder leder till färre fel och högre effektivitet i labbet.

 

Snabbare arbetsflöden
En unik lösning för dosering av fasta ämnen

Med Quantos slipper du det enahanda arbetet att dosera små provkvantiteter. Med automatisering och det skydd ett slutet system ger kan Quantos åstadkomma exakt dosering av pulverprover och en vägningsnoggrannhet på 0,005 mg. Det intelligenta doseringshuvudet har också en förvaringsbehållare för dispensering av högpotenta eller farliga pulver, och inbyggd RFID-funktion (för identifiering med radiofrekvenser) så att all information kan registreras och sparas direkt.

 

Nya lösningar för regelefterlevnad
Hanteringsmetod för god mätningspraxis under hela livscykeln

METTLER TOLEDO har utvecklat en (vetenskaplig och riskbaserad) hanteringsmetod i fem steg för att välja, kalibrera och använda laboratorieinstrument på ett säkert sätt. Good Weighing Practice™ (GWP®) är en av våra sju lösningar som garanterar att dina mätningar uppfyller processkriterierna – varenda gång. Genom att införa GWP® kan kvalitet och regelefterlevnad för alla vägningsprocesser garanteras under laboratorieutrustningens hela livslängd.

 

Byggda för att hålla
Vägningsceller för de mest krävande miljöerna

Lastcellsystemet POWERCELL™ PDX™ har en robust konstruktion, är fullständigt väderskyddat, har komponenter av 100 % rostfritt stål och dubbelavskärmade kablar i rostfritt stål med snabbkopplingar – allt detta ger oöverträffade resultat med självklara fördelar. Denna robusta konstruktion, kombinerad med innovativa funktioner som interna mikroprocessorer och funktioner för förebyggande diagnostik erbjuder överlägsen tillförlitlighet och noggrannhet, lägre underhållskostnader och ökad livslängd för fordonsvågar.