Need assistance?
Our team is here to achieve your goals. Speak with our experts.

Verksamhetsbeskrivning

Erbjuder mätlösningar
för alla delar av kundens värdekedja

Vi erbjuder precisionsinstrument och tjänster för en mängd olika användningsområden inom forskning och utveckling, kvalitetskontroll, produktion, logistik och återförsäljning till kunder runt om i världen.

FoU-laboratorium

Kvalitetskontroll

Uppskalning och produktion

Produktion och fyllning

Paketering

Logistik

Livsmedelshandeln

FoU-laboratorium

Våra precisionsinstrument är fundamentala för forsknings- och kvalitetskontrollaboratorier världen över. Högeffektiva vägningslösningar utgör grundvalen för vederhäftiga FoU-resultat. Pipetter är ett viktigt verktyg inom biovetenskaplig forskning. Värmeanalysinstrument bidrar till att förbättra olika material och deras termiska beteende. Automatiserade kemilösningar skyndar på utvecklingen av nya kemikalier.

Laboratorium för kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll kräver snabba och exakta analysresultat och bra datahantering. Våra analysvågar, titrerare, pH-mätare, densitetsmätare, refraktometrar, smältpunktsmätare och pipetter kan skräddarsys för kundens specifika användningsområde, och vi kan tillhandahålla arbetsflöden för alla laboratorier för kvalitetskontroll – med fullständig dokumentation.

Uppskalning och produktion

Våra sensorer för mätning av kritiska parametrar vid vätskeanalys, till exempel pH- och syrenivåer, vattnets konduktivitet och resistivitet plus totalt organiskt kol, innebär att farmaceutiska, biotekniska och andra företag problemfritt kan garantera sin produktkvalitet och uppfylla obligatoriska standarder. Våra transmitters och lösningar för kommunikation gör datainsamling och integration i olika styrsystem både effektivt och flexibelt.

LaboratorievägningAnalytiska instrumentPipetterAutomatiserad kemiProcessanalys

Produktion och fyllning

Vi erbjuder industrivågar i alla storlekar och format samt terminaler och programvara för att styra och övervaka tillverkningsprocesser. Specialiserade lösningar för formulering, räkning och många andra tillämpningar bidrar till högre produktivitet och färre fel.

Paketering

Produktinspektionslösningar i världsklass hjälper till att garantera produktkvaliteten, säkerheten och integriteten, inifrån och ut. Med våra system för metalldetektering, kontrollvägning, röntgen och visuell inspektion kan du vara säker på att kvaliteten bibehålls, att varumärken skyddas och att industristandarder efterlevs.

Logistik

Våra fordonsvågsystem erbjuder högsta noggrannhet och kan förhindra oväntade driftstopp tack vare den unika konstruktionen och funktionerna för fjärrdiagnostik. För kurirföretag innebär programvarulösningar för vägning, mätning och identifiering medan fordonet rullar en ökad genomströmning och möjligheter till snabbare intäkter.

Industriell vägningProduktinspektionTransport och logistik

Livsmedelshandeln

Hela vägen från butikens lastbrygga till kassadiskarna bidrar vi till att effektivisera hanteringen av färskvaror med lösningar för vägning, paketering, prismärkning, inslagning och märkning. Vågar med internetanslutning gör det betydligt enklare att hantera reklam i butik, hantering av färskvaror, kampanjer och mycket annat.

Livsmedelshandeln