Förebyggande underhåll för mät- och inspektionsutrustning

Lösningar för laboratorievägning

Laboratorievågar, analytiska, precisions- och mikro- och ultramikrovågar, pulver- och vätskedosering, fuktanalysatorer, testvikter

Utrustning för produktinspektion

Utrustning för produktinspektion för checkvågar i rörelse, metalldetektorer och röntgeninspektionssystem, Track & Trace-lösningar, visionsystem för inspektion

Rainin lösningar för vätskehantering

Rainin erbjuder ett brett urval av utrustning, lösningar och resurser för vätskehantering till laboratorier runt om i världen.

Processanalys

pH/ORP (Redox)-sonder, syrgas-, CO₂-, ozonsensorer, bioburden, totalt organiskt kol, gas-, natrium-, kiseldioxid- och klorid/sulfatanalysatorer, sändare

Analytiska instrument

Titratorer, densitetsmätare, refraktometrar, pH/Ion-mätning, termisk analys, UV/VIS-spektrofotometrar

Automatiserade labbreaktorer och in situ-analys

Partikelstorleksanalysatorer, FTIR- och Ramanspektrometrar, reaktorer för kemisk syntes, reaktorkontrollsystem, automatiserade provtagningssystem, reaktionsk...
Preventive maintenance

Preventive Maintenance

Minimize Downtime for Better Performance and Improved Lifespan

Varför är det viktigt med förebyggande underhåll för vägnings-, inspektions- och mätinstrument?

Förutom att hålla kostnaderna under kontroll, säkerställa noggrannhet och förlänga utrustningens livslängd finns det en annan viktig fördel med förebyggande underhåll: förbättrad säkerhet. Det beror på att felaktigt underhållna enheter kan utgöra en säkerhetsrisk.

Till exempel kan en våg som inte är i nivå eller som har lösa komponenter orsaka olyckor. Som en del av den grundliga inspektionen kommer våra kvalificerade servicetekniker att identifiera och åtgärda eventuella problem. Regelbundet förebyggande underhåll är avgörande för att förbättra säkerheten för dina anställda och i slutändan dina kunder.

Vilka är nackdelarna med reaktivt underhåll?

Reaktivt underhåll är en metod där en enhet får köras tills den går sönder. Vid denna tidpunkt repareras eller byts den ut. Även om detta kan spara pengar på kort sikt, överväger de negativa aspekterna de upplevda besparingarna.

Dålig produktionsplanering, en högre risk för produkter som inte uppfyller toleranserna och de totala underhållskostnaderna tenderar att öka eftersom akuta reparationer sker till listpris utan några rabatter. Ekonomiska och mänskliga resurser används för att rätta till fel i stället för att förebygga dem, vilket gör reaktivt underhåll till en kostsam metod.

Hur ofta bör förebyggande underhåll utföras?

För att fastställa den optimala frekvensen för förebyggande underhåll måste man ta hänsyn till olika faktorer, bland annat utrustningstyp och tillverkarens rekommendationer. Åtminstone är det allmänt rekommenderat att låta inspektera mät- och inspektionsutrustning minst en gång om året.

Tänk på följande faktorer som kan påverka den föreslagna frekvensen för förebyggande underhåll:

 • Användningsnivå

  Viss utrustning används oftare och kräver därför tätare inspektioner och kalibreringar.
 • Driftsmiljö

  Tuffa miljöer, som kännetecknas av damm eller smuts, kräver tätare inspektioner och kalibreringar.
 • Noggrannhetskrav

  Utrustning som används för mätningar med hög precision kräver tätare kontroller och kalibreringar.
 • Produktionskritikalitet

  Ju längre drifttiden är och ju högre kostnaderna är för driftstopp, desto kortare bör underhållsintervallen vara.

Kontakta oss för att fastställa det mest effektiva schemat för förebyggande underhåll.

Vad utmärker METTLER TOLEDOs förebyggande underhåll?

Vi är världsledande inom precisionsinstrument och tjänster och har erbjudit våra kunder oöverträffad service och support i över 75 år. Vi betjänar en mängd olika branscher, bland annat biovetenskap, mat och dryck, tillverkning och detaljhandel. Och med tanke på vårt engagemang för innovation och kvalitet är våra tjänster för förebyggande underhåll toppmoderna.

 

Här är några av fördelarna med vårt omfattande servicenätverk:

 • Globalt standardiserade servicenivåer och protokoll.
 • Branschens största nätverk av fabriksutbildade och certifierade tekniker.
 • Förenklad hantering och budgetering genom en enda tjänsteleverantör för alla dina mät- och inspektionsenheter.

METTLER TOLEDO servicepaket

Servicepaket

Skräddarsydda planer för att uppfylla dina specifika behov