LabX-programvara

Sammankoppla ditt labb för effektiva och sömlösa processer som uppfyller regelkrav

Ring för offert
laboratorieanslutning
compliance med LabX-programvara
effektivitet LabX-programvara
Programvaran LabX för titrering
Programvaran LabX för vågar
LabX UV Vis-programvara

Programvaran LabX för titrering

Programvaran LabX för vågar

LabX UV Vis-programvara

Programvaran LabX™ för titrering ansluter dig till dina laboratorieinstrument och snabbar upp titreringsanalyser via elektroniskt dataflöde, samtidigt som den säkerställer flexibilitet och överensstäm...
Programvaran LabX™ för vågar ger central kontroll över instrument, uppgifter och användare, innehåller operationella standardförfaranden (SOP) för balansterminalen och eliminerar behovet för manuell t...
LabX™ UV Vis spektrofotometer-programvara lagrar automatiskt alla dina data i en säker databas som stöd för enkel resultathantering. Uppfyll regelkrav med automatiserad prestandaverifiering.
Programvaran LabX för pH-mätning
Programvaran LabX för densitetsmätning och refraktometri
Programvaran LabX för smältpunkter

Programvaran LabX för pH-mätning

Programvaran LabX för densitetsmätning och refraktometri

Programvaran LabX för smältpunkter

Programvaran LabX™ för pH-mätning ansluten till pH-mätaren SevenExcellence™ ger full dataintegritet. I kombination med autosamplern InMotion™ möjliggör den automatiserade mätningar av över 300 prover.
Programvaran LabX™ för densitetsmätning och refraktometri tillhandahåller elektronisk datahantering, stöder regelefterlevnad och kopplar samman dina instrument för simultana analyser.
Programvaran LabX™ för smältpunkter tillhandahåller säker och flexibel datahantering och stöder efterlevnad av 21 CFR del 11 och sömlös integrering i LIMS, ELN eller ERP-system.
Programvaran LabX för titrering

Programvaran LabX™ för titrering ansluter dig till dina laboratorieinstrument och snabbar upp titreringsanalyser via elektroniskt dataflöde, samtidigt som den säkerställer flexibilitet och överensstäm...

Programvaran LabX för vågar

Programvaran LabX™ för vågar ger central kontroll över instrument, uppgifter och användare, innehåller operationella standardförfaranden (SOP) för balansterminalen och eliminerar behovet för manuell t...

LabX UV Vis-programvara

LabX™ UV Vis spektrofotometer-programvara lagrar automatiskt alla dina data i en säker databas som stöd för enkel resultathantering. Uppfyll regelkrav med automatiserad prestandaverifiering.

Programvaran LabX för pH-mätning

Programvaran LabX™ för pH-mätning ansluten till pH-mätaren SevenExcellence™ ger full dataintegritet. I kombination med autosamplern InMotion™ möjliggör den automatiserade mätningar av över 300 prover.

Programvaran LabX för densitetsmätning och refraktometri

Programvaran LabX™ för densitetsmätning och refraktometri tillhandahåller elektronisk datahantering, stöder regelefterlevnad och kopplar samman dina instrument för simultana analyser.

Programvaran LabX för smältpunkter

Programvaran LabX™ för smältpunkter tillhandahåller säker och flexibel datahantering och stöder efterlevnad av 21 CFR del 11 och sömlös integrering i LIMS, ELN eller ERP-system.

Licenser

020-25 58 80
Ring service

Anpassa LabX-programvaran för dina behov

 

Steg 1: Välj ditt startpaket

Startpaket Express
LabX™ Express Edition, som körs på en lokal dator och ansluter upp till tre instrument. Startpaketet omfattar en instrumentlicens.

Startpaket Server
LabX Server Edition ansluter upp till 60 instrument via flera datorer. Startpaketet omfattar en instrumentlicens samt licensalternativen för användarhantering och automatisk import/export. 
 

Steg 2: Konfigurera licensalternativ enligt tillämpningsbehov

Användarhantering: Låter dig underhålla och kontrollera användare och roller centralt.
Produktdatabas: Möjliggör central hantering av produktdata och parametrar, låter användare köra metoder baserat på produkter.
Automatisk import/export: Möjliggör automatisk import och export av data med csv- eller xml-filformat.
Statistik/trender: Tillåter analys av mätningar och övervakning av processer i linje med tillämpliga bestämmelser.
Bestämmelse: Fullt stöd för legala krav inklusive 21 CFR del 11 och EU bilaga 11.
Rapportdesigner: Möjliggör konfiguration av avancerade rapporter med data i diagram-, kurv- och tabellformat.  
Systemintegrering: Tillåter integrering med labbinformatiksystem (LIMS, ELN, ERP) med hjälp av API-webbtjänster.  
STAReX™-integrering: Koordinerar automatisk överföring av viktvärden till STARe – programvara för termisk analys.
 

Steg 4: Välj din programvarutjänst

Software Care Standard: De senaste programvaruversionerna och fjärrsupport ingår. 

Software Care Comprehensive: Dra alltid nytta av de senaste programvaruversionerna, samt fjärrservice eller service på platsen.

On-Demand LabX Services: Välj de extra tjänster som du behöver för att göra ditt system komplett.

Tjänster

service LabX-programvara

Dokumentation

Dokument

LabX produktbroschyr
Denna produktbroschyr ger dig en översikt över laboratorieprogramvaran LabX™, som kopplar samman dina METTLER TOLEDO laboratorieinstrument.

Frågor och svar


 

1. Vad är LabX?

LabX™ är ett programvarupaket för laboratorier som ansluter till METTLER TOLEDOs vågar, titratorer, pH-mätare, UV Vis-spektrofotometrar, densitetsmätare och refraktometrar, smältpunktssystem och automatiseringslösningar. LabX gör det möjligt för laboratoriet att öka produktiviteten genom elektronisk datahantering och arbetsflödesvägledning, att uppfylla lagstadgade standarder och uppnå dataintegritet, och att minska systemkomplexiteten och arbetet för underhåll och utbildning – med en enda programvarulösning för många instrument.

LabX-programvara
LabX-programvara logotyp


 


 

 

3. Hur stöder LabX efterlevnad av 21 CFR del 11?

LabX-programvarans regelalternativ ger alla nödvändiga verktyg, inklusive elektroniska signaturer och en verifieringskedja, för att uppfylla FDA-föreskriften 21 CFR del 11 för datahantering och -lagring.


 

 

4. Behöver jag en dator bredvid instrumentet?

Nej, datorn kan vara placerad någon annanstans. Relevant information eller åtgärder från LabX återfinns direkt på instrumentskärmen, så användaren interagerar endast med instrumentet.


 

5. Hur stöder LabX krav på dataintegritet?

LabX samlar och lagrar kompletta rådata och kontextuella metadata i en säker SQL-databas i enlighet med standarderna ALCOA+.

LabX-programvara
dataintegritetsguide


 

 

6. Varför behöver vi LabX när LIMS kan ansluta direkt till våra instrument?

Integrering av instrument i ett LIMS-system kräver programmerade gränssnitt för varje instrument, vilket skapar väsentliga kostnader och ansträngningar (initial programmering, underhåll, validering, uppdateringar och mer). Anslutning av METTLER TOLEDO-instrument till ett LabX-system kräver endast integrering, validering och underhåll av ett enda LIMS-gränssnitt.

 

 

 

7. Kan LabX integreras med ERP, LIMS, ELN, LES eller andra labbsystem?

Ja, LabX-programvaran har utvecklats för okomplicerad integrering i labbsystem. Med LabX kan alla anslutna METTLER TOLEDO-instrument hanteras från ett enda gränssnitt, vilket ger betydligt mindre arbete för initial programmering, underhåll och validering.