Need assistance?
Our team is here to achieve your goals. Speak with our experts.

Produktinspektion

För kvalitetskontroll och detektering av förorenad produkt

Våra produktinspektionslösningar stödjer produktivitet, varumärkesskydd och regelefterlevnad för livsmedels- och läkemedelstillverkare. Vår omfattande portfölj omfattar röntgen, metalldetektering, checkvägning och visionsinspektion. Därtill omfattar vårt produktinspektionsutbud hårdvara och mjukvara för serialisering och aggregering samt produktövervakningsprogramvara för effektiv produktivitetsanalys.

Test Centre

Utrustning för fullständig produktinspektion för bearbetning och förpackning

Produktinspektionslösningar från METTLER TOLEDO garanterar att dina produkter är hela och av hög kvalitet, inifrån och ut. Vi är en genuint global verksamhet som har ingående erfarenhet från ett antal branscher tack vare goda samarbeten med våra kunder världen över. Vi arbetar för att leverera det våra kunder behöver för hela sin utrustnings livscykel, från driftsättning till installation och hela vägen till regelbundet underhåll och service.

Med vår ingående förståelse för de utmaningar som tillverkare ställs inför, har vi utvecklat en omfattande produktportfölj med avancerade inspektionstekniker som svar på våra kunders olika krav. Vårt sortiment med produktinspektionsutrustning Dessa system finns tillgängliga som fristående, kombinations- eller integrerade lösningar inom din produktionsutrustning. Vår oöverträffade globala serviceorganisation kompletterar vår världstäckande portfölj. Varje lösning som vi erbjuder är resultatet av många års erfarenhet från att nära samarbeta med våra kunder från en mängd olika branscher och marknader världen över. Denna erfarenhet ligger bakom ProdX, en programvara för produktivitetsövervakning som vi utformat för att bidra till att förbättra datainsamling och framtidssäkra dina produktinspektionssystem mot Industry 4.0-initiativ.

Varenda en av våra produkter har konstruerats för att:

 • Hjälpa till att skydda ditt varumärke och hålla kunderna säkra genom användningen av avancerad teknik
 • Öka produktiviteten och lönsamheten
 • Upprätthålla kvaliteten för efterlevnad av relevant lagstiftning och praxis inom branschen
 • Våra lösningar är fördelaktiga för din verksamhet, skyddar företagets goda rykte och hjälper er att behålla era konkurrensfördelar

 

Översikt över produktinspektionsteknik

Checkvågar

Leverera 100 % kontroll av vikt och fullständighet, bättre produktivitet, produktkvalitet och lönsamhet genom marknadens bredaste sortiment av checkvågar för livsmedels-, dryckes-, läkemedels-, kemi- och andra branscher. Vår hygieniska checkvåg är märkt med IP69 och klarar av tuffa rengöringsrutiner och de mest frätande rengöringsmedlen. Många flexibla alternativ för olika utrymmen, hantering och sortering som stödjer nästan varje förpackningsdesign, medan vår FlashCell EMFR-teknik ger exakta vägningsresultat till och med vid hastigheter upp till 800 ppm. Vägningstekniken bidrar till att leverera exakt produktleverans, minskar produktspill och optimerar produktionsprocesser.

Safeline metalldetektorer

Inspektera produkter i alla format för metallkontaminering, allt från livsmedelsprodukter på transportband och hela partier eller småkorniga material till vätska, massa och slam. Produktinspektionssystem för metalldetektering hjälper dig att efterleva livsmedelsinspektionsstandarder, branschriktlinjer och lagstiftning samt bidrar till att skydda konsumenter och ditt varumärke från metallkontaminerade produkter. Safeline metalldetektorer för läkemedel är självständiga inspektionssystem som kan användas med alla tabletter, kapslar och läkemedelspulver. Dessa produktinspektionssystem säkerställer efterlevnad av lagkrav samt krav på validering och kvalificering av förfaranden.

Safeline röntgeninspektion

Kontamineringsdetektering och kvalitetskontroll i en enda maskin. Tillverkare av livsmedel, drycker och läkemedel världen över förlitar sig på att integrerade röntgeninspektionssystem skyddar konsumenternas hälsa, tryggar varumärkets goda rykte, minimerar risken för dyra produktåterkallelser och bidrar till regelefterlevnad. Våra röntgendetekteringsmaskiner erbjuder säkerhet och kvalitetssäkring för varje steg i tillverkningsprocessen för råa, pumpbara och paketerade produkter samt för lösa bulkflödesprodukter. Varken folie eller förpackningar av metallfilm påverkar röntgendetekteringens känslighet för föroreningar.

Visionsinspektionssystem

Konstruerad från grunden för att inspektera kvaliteten på produktetiketter i alla marknadssegment och förpackningstyper, med flexibilitet för ytterligare kontroller av formation och intakta förpackningar. Maskiner för visuell produktinspektion utför kvalitetskontroller av etiketter och förpackningar för plastbehållare, glasflaskor, burkar, skruv- eller snäpplock, platta förpackningar, kartonger och pillerförpackningar. Produktinspektionssystemen arbetar snabbt så att tillverkarna kan upprätthålla genomströmningen utan att äventyra etikett- och förpackningskvalitet.

Lösningar för spårning och uppföljning

Track & trace-system för insyn i leveranskedjan erbjuder produktspårbarhet och förfalskningsdetektering. Vi erbjuder både integrerad och fristående spårnings och sökningslösningar för serialisering, aggregering och verifieringslösningar för att stödja efterlevnad med världsomfattande regler för läkemedelsförpackningar. Tillförlitlig och snabb kodavläsningsteknik kombinerad med de senaste inbyggda kamerakontrollerna (anpassade efter läkemedelsbranschens specifika krav) säkerställer smidigt genomförda procedurer för kvalitetskontroll av förpackningar. Programvarumoduler för central linje- och datahantering är också nyckelkomponenter i denna process. Som ett resultat integreras track & trace lösningar sömlöst i förpackningsprocessen.

ProdX

Avancerad programvara produktivitet för övervakning i realtid för produktinspektionsutrustning. ProdX stödjer kvalitetskontrollscheman, förbättrar produktionen och förenklar linjedriften. Programvaran ansluter direkt till METTLER TOLEDOs produktinspektionsutrustning och ger kritiska körtidsdata som kan tillgås från varsomhelst och gör det möjligt med fjärrövervakning. Dessutom loggar och lagrar ProdX alla resultat från resultatövervakningstester för en förenklad granskningsprocess.

Kombinerade system för produktinspektion

Om du har flera inspektionskrav och begränsat utrymme, då kan du finna det praktiskt att integrera flera inspektioner på en enda plats i din produktionslinje. Blanda och matcha flera olika inspektionstekniker baserat på dina specifika behov till ett enda kostnadseffektivt system. Kombinera checkvägning, metalldetektering, röntgen och visionsinspektion i en enda platsbesparande lösning som effektivt använder tillgänglig plats i din produktionslinje.

Helt integrerade produktinspektionslösningar som skräddarsytts för att passa dina behov

Vad du än har för behov av integrerad produktinspektion kan vi erbjuda fristående eller helintegrerade system som klarar av dina utmaningar. Märkena bland METTLER TOLEDO-systemen för linjeproduktinspektion – checkvägning, Safeline, CI-Vision och PCE – kombineras för att ge dig det mest heltäckande sortimentet av produktinspektionsutrustning som finns, allt med stöd av ett verkligen globalt servicenätverk. Vi arbetar nära andra utrustningstillverkare för att konstruera produktionsutrustning med integrerade inspektionssystem. Våra egna team har konstruerat kombinerade system för inspektion som bidrar till att upprätta sanna kritiska kontrollpunkter med flera olika inspektionstekniker på produktionslinjen.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning
Professionell installation – få det rätt från början

FAQs

Varför är produktinspektionsutrustning viktig inom tillverkning?

Pålitlig produktinspektion är en vital del av produktionsprocessen och bidrar till att verifiera att produkterna är kontaminationsfria och ser bra ut som de kan. Produktinspektion bidrar till att:

 • Förhindra linjeslutsdefekter och felaktiga eller förorenade produkter
 • Automatisera processerna för slutinspektion i syfte att öka produktionseffektiviteten
 • Förhindra vanliga eller upprepade misstag som orsakas av den mänskliga faktorn
 • Verifiera dina produkters höga kvalitet och skydda ditt varumärke
 • Bevara din utrustnings livslängd via omfattande serviceutbud

Vilka branscher gynnas av produktinspektion?

Livsmedels- och dryckesindustrin

Produktinspektion bidrar till att leverera produkter som är korrekta, kompletta och säkra – på in- och utsidan. Dessa system ger lösningar produktinspektion i linjen för bearbetning och förpackning av vått, torrt, färskt och fryst livsmedel. De bidrar till att förhindra att produkter som är kontaminerade eller med under- eller övervikt når konsumenter samt verifierar att produkterna är felfria och ser ut som de ska när de lämnar produktionsanläggningen. Därtill hjälper produktinspektionssystem företag att efterleva branschregler och utförandekoder, bland annat standarderna IFS, BRCGS, SQF och FSSC 22000.

Läkemedels- och neutraceuticalbranscherna

Oavsett om det gäller tillämpningar längs linjen eller vid dess slut kan produktinspektion hjälpa tillverkare att leverera hög produktkvalitet och produktintegritet till kunderna med säkert och effektivt avlägsnande av förorenade, under- eller överviktiga, ofullständiga eller skadade produkter. METTLER TOLEDO erbjuder även kompletta lösningar för serialisering och aggregeringstillämpningar – som behövs för effektiva Track & Trace-program – vilket bidrar till att förbättra säkerheten i leveranskedjan samt förhindrar spridning av förfalskade läkemedel. Vår programvara erbjuder fullständig digital revisionsgranskning för bidra till att bevisa efterlevnad av alla relevanta förordningar. Vi kan även stödja kvalitetsinspektion av medicinteknisk produkter med våra röntgeninspektionslösningar.

Kosmetika- och kemiindustrin

Produktinspektionssystem kan skräddarsys för att passa specifika tillverkningsutmaningar. Våra avancerade integrerade produktinspektionssystem kan optimeras för många olika tillämpningar och produkter. Detta ger totalt förtroende för inspektion, vägning och sortering av allt från vätskor i bulk, pulver eller granulat till små och medelstora förpackade konsumentvaror. Det är även möjligt med inspektion vid slutet av linjen av slutlig förpackning så som kartong och lådor.

Vad kan produktinspektion utföra?

Detektering av fysiska föroreningar

Kontaminerade produkter kan orsaka allvarlig skada om de når konsumenten. De kan även orsaka enorm huvudvärk för tillverkare. De ger upphov till mycket dyra återkallelser, såväl som skada för varumärkesryktet. För att förbli efterlevande av branschregler och detaljhandelsstandarder, måste tillverkare kunna detektera föroreningar. Produktinspektionssystem kan detektera en mängd olika kontaminanter, bland annat metall, glas, plast, mineralstenar, förkalkat ben och gummi. Beroende på just dina tillämpningskrav kan du behöva antingen en metalldetektor eller ett röntgenssystem (eller både och).

Fyllnadskontroll och inspektion av förpackningar

Onödigt produktspill kan leda till vinstförlust, medan underfyllning av produkter kan leda till böter eller till och med produktåterkallning. Det är viktigt att ha en metod för att verifiera att den mängd produkt som krävs finns i förpackningen. Checkvägningssystem i linjen verifierar vikten för varje enskild produkt i produktionslinjen och kan även erbjuda feedback i realtid och styra fyllningssystem för att bidra till att undvika både över- och underfyllning av produktförpackningar i enlighet med relevanta vägningsförordningar. Röntgensystem kan även utföra kontroller av produkter för att verifiera förpackningar med flera komponenter levereras kompletta.

Kvalitetskontroll av innehåll och förpackning

Det ingår ett antal faktorer för att se till att den slutliga produkten ser ut så bra som den kan och inte riskerar att bli skadad eller förstörd under transport. När du detekterar förpackningsfel tidigt i processen bevarar du produktkvaliteten och minskar även behovet av omarbete av produkten och potentiellt spill längre ned i linjen. Visionssystem inspekterar varje förpackning i produktionslinjen och verifierar förpackningskvaliteten.

Etikettinspektion

Produktetikettering i den sista kommunikationslinjen mellan producenten och kunden. Det är även en lätt förhindrad källa till produktåterkallelser. Visionsinspektionssystem verifierar närvaron, innehåll och läsbarhet för produktetiketter för att förhindra förväxling av märkning såväl som etikettdata och kvalitetsproblem.

Inspektion av produktens integritet

Produktintegritet avser att en produkten är intakt eller komplett. Detta kan avse allt från att alla de delar som förväntas ingå i en sats finns där till om det finns skadade varor i en förpackning. Produktinspektionsutrustning kan identifiera skadade, underfyllda eller ofullständiga produkter via ett antal olika metoder, från checkvägning till visionsinspektion till röntgeninspektion.

Kan produktinspektionsteknik bidra till spårbarhet, datainsamling och systemintegration?

Track and Trace

Produktinspektionslösningar kan omfatta utrustning för serialisering och aggregering. Serialisering av produkter ökar deras spårbarhet under deras resa genom leveranskedjan, vilket i sin tur bidrar till att förhindra försäljning på den svarta marknaden och förfalskning. Track and trace system kan hantera hela processen, från att generera/begära unika serienummer för enskilda förpackningar till att aggregera nummer för lådor och pallar.

Statistisk process- och kvalitetskontroll

Produktinspektionssystem genererar körtidsdata som kan skickas till ett centralt styrsystem som ger en realtidsvy för systemprestandan. ProdX produktivitetsprogramvara från METTLER TOLEDO levererar omfattande rapporter för efterlevnad av nationella och internationella lagar eller standarder och kan vara en cen central del i din digitaliseringsstrategi.

Systemintegration och OEM-partnerskap

Fristående produktinspektionssystem erbjuder inte alltid bästa användning av platsutrymmet vid produktionslinjen i synnerhet när utrymmet är begränsat. För att erbjuda bästa möjliga produktinspektionslösningar till våra kunder kommer METTLER TOLEDO arbeta nära tillsammans andra OEMs för att konstruera och bygga produktionsutrustning med integrerad inspektionskapacitet och som använder platsutrymmet effektivt.

Vilken typ av fysisk förorening kan produktinspektionsutrustning upptäcka?

Röntgeninspektionssystem kan upptäcka en mängd olika främmande kontaminationer från metall, glas, tjock plast, mineralavlagringar, förkalkat ben och gummi.  Metalldetekteringssystem kan detektera alla typer av metall, bland annat stål med och utan järn samt rostfritt. Dessa kontaminanter kan upptäckas enkelt med moderna produktinspektionssystem på produktionslinjer i snabb rörelse. Utrustningens nivå för detekteringskänslighet beror vanligtvis på följande (bland andra faktorer):

 • Föroreningens storlek och läge
 • Produktionslinjens hastighet
 • Föroreningens densitet i jämförelse med den inspekterade produktens densitet
 • Typen av förpackningsmaterial som används för produkten

 

Hur tar jag reda på vilken produktinspektionslösning som passar mina behov bäst?

Det kan vara en lång process att göra den typen av kapitalinvestering som en produktinspektionsutrustning utgör, och det är viktigt att ha så mycket information som möjligt. För att bidra till att göra ditt beslut enklare har METTLER TOLEDO en mängd olika alternativ för att lära sig mer om våra system, bland annat personliga och virtuella demos, tillsammans med testcenter för att visa på våra inspektionssystems kapacitet för dina produkter.

Vi erbjuder även ett brett utbud med hyresmaskiner som ger dig flexibiliteten att testa ett system innan du investerar i att äga det.

Hur får jag snabbt tillgång tull ett produktinspektionssystem?

Ibland finns det ingen tid för tidskrävande förvärv av kapitalutrustning och i andra fall kanske du bara behöver en viss del av utrustningen för en begränsad produktionskörning. På utvalda globala platser erbjuder METTLER TOLEDO ett snabbleveransalternativ för många av våra standardsystem som gör det möjligt för dem att snabbt skickas till din produktionsanläggning. Det går även att hyra system som ger dig möjlighet att snabbt installera ett helt funktionellt produktinspektionssystem och få igång din produktionsprocess så snart som möjligt.