Volym-, densitets- och magnetismsystem

Tillförlitliga lösningar för noggranna mätningar

Våra system för att mäta volym, densitet och magnetism är mycket precisa instrument som erbjuder grundläggande information för bestämning av massa ovanför havsnivå för mycket noggranna viktklasser. Våra volym-, densitets- och magnetismsystem erbjuder mycket enkel hantering och vägledda processer för att säkerställa att mätningar är mycket noggranna och efterlevande.

Ring för offert
View Results ()
Filter ()

Lägg till en eller två andra produkter i jämförelse
020-25 58 80
Ring service
Vill du att dina vågar ska servas av marknadsledaren?

FAQs

Varför ska jag mäta mina vikters volym och densitet?

En vikts densitet påverkar dess viktmått då vikten påverkas av en viss luftlyftkraft. Tillsammans med volymen kan korrigeringen av luftlyftkraften beräknas och kompenseras därefter.

Till vad används en susceptometer?

En susceptometer används för att bestämma en vikts magnetiska egenskaper. Dessa egenskaper påverkar kalibreringen av vikten och den underliggande osäkerheten.

När är det nödvändigt att bestämma vikters volym och densitet?

OIML fastställer att för vikter i viktklasser med hög noggrannhet måste den exakta volymen och densiteten bestämmas när vikterna används ovan vissa höjder. För E1- och E2-vikter måste volym och densitet bestämmas vid högre höjder än 300 meter över havet och för F1-vikter vid högre höjder än 800 meter över havet.

Är det ett problem att ha luftbubblor på mina testvikter?

Ja, luftbubblor på testvikter kan väsentligt snedvrida dina volym- och densitetsmätningar. Testvikterna måste få sätta sig när de har förts ned och eventuella luftbubblor ska noggrant tas bort för att säkerställa exakta volym- och densitetsmätningar. I METTLER TOLEDO VMS-system ingår avancerade vattenstrålesystem som effektivt och ändamålsenligt tar bort luftbubblor.

Vilken är skillnaden mellan VC-system och VMS-system?

VMS-system är manuella system för att bestämma volym och densitet. Detta innebär att även inbyggda manuella massakomparatorer kan användas för manuell massabestämning. VC1005X är ett fullt automatiserat system avsett just för bestämning av volym och densitet. Den automatiserade processen bestämmer exakt volym- och densitet för upp till fyra olika vikter utan att något ingrepp krävs från operatören.

Levereras VMS- och VC-system med särskild programvara?

Ja, alla METTLER TOLEDO volym och densitetsmätningssystem levereras med vår egenutvecklade programvara som standard. Denna särskilda programvara förenklar densitetsprocessen och gör det möjligt för dig att generera mycket detaljerade volym- och densitetsmätningsrapporter.

Vilka OIML R111-metoder omfattas av VMS2, VMS20 och VC1005X för kalibrering av vikters densitet och volym?

Den Internationella organisationen för legal metrologi (OIML) erbjuder internationellt accepterade rekommendationer för metrologiska egenskaper för mätinstrument. OIML fastställer även testmetoder för vikter. Volymmätningsapparaterna VMS2 och VMS20 kalibrerar volym och densitet enligt Metod A1 (OIML R111-1, två olika referensvikter vägda i luften) och Metod A3 (OIML R111-1, direkt vägning). VC1005X volymmassakomparator kalibrerar volym och densitet enligt Metod A2 (OIML R111-1 referensvikter vägda i luften och i vätska).