Need assistance?
Our team is here to achieve your goals. Speak with our experts.
Industrial Weighing Solutions

Industrivågar och system

Exakta och pålitliga vågar för olika typer av vågbaser

Industrivågar och vägningssystem omfattar bänkvågar, golvvågar, pallvågar, järnvägs- och lastbilsvågar, och vägningsmoduler och lastceller för tank- och silovägning. METTLER TOLEDO industrivågar kan mäta från 0,001 g upp till flera ton och kan användas för enkel vägning, handelsgodkänd vägning och mer. Använd din industrivåg tillsammans med en vågdisplay, programvarulösning och lättintegrerade tillbehör för full processkontroll och synlighet.

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för din utrustning

Vi erbjuder support och service av din mätutrustning under hela dess livslängd, från installation, förebyggande underhåll och kalibrering, till reparation av utrustning. 

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning
Professionell installation – se till att det blir rätt från början

FAQs

Vad används industrivågar för? Vilka branscher använder vågar?

Vårt utbud med industrivågssystem och vågar för vägning stöder många olika tillämpningsmöjligheter som passar för alla behov. Våra vågar och kommersiella vågar för industrin kan användas för enkel vägning, vägning som är godkänd för handel, räkning, blandning, påfyllning och dosering och många andra tillverknings- eller logistikprocesser.

Ytterst exakta golvvågar säkerställer högkvalitativ vägning vid lager och logistikcentra samtidigt som kompakta och/eller bärbara bänkvågar möjliggör samma precisa vägning på mindre arbetsplatser och inom många olika vägningstillämpningar.

METTLER TOLEDOs bänk- och golvvågar i hygien- och Ex-utförande kan användas i många olika industrimiljöer oavsett om din tillämpning kräver IP-klassning för omfattande avspolning eller egensäkerhet för begränsning av explosionsrisk. Industrivägningslösningar finns tillgängliga i hållbar plast eller rostfritt stål, mjukt kolstål och lackerat stål, vilket innebär att det finns en METTLER TOLEDO bänk-, plattforms- och golvvåg för i princip varenda industrivågsbehov. Vi erbjuder många olika prisalternativ för precisionsvågar, som säkerställer att kvalitetsvägning är tillgänglig för alla.

Bänk- och golvvågar samt andra industrivågar från METTLER TOLEDO finns tillgängliga för ett otal branscher, bland dem kemi, läkemedel, livsmedel, OEM, transport och logistik, tillverkning, gruvdrift, med flera. Oavsett tillämpning kan METTLER TOLEDO erbjuda en nyckelfärdig våg eller skapa ett anpassat precisionsvägningssystem som uppfyller alla dina behov vad gäller industriell vägning.

Vilka är de olika typerna av vågar?

Det finns många typer av industrivågar, inklusive bänkvågar, golvvågar, sensorer och lastceller för precisionsvägningssystem, pallvågar, dynamiska vägningssystem, ända upp till fordonsvågar.

Inom varje kategori av vågar, finns det analoga och digitala modeller som alla har sina egna fördelar. Analoga vågar är vanligtvis mer kostnadseffektiva vågar som tillhandahåller mätningar för tillämpningar som enkel vägning, räkning, formulering eller receptvägning, blandning, batchbearbetning samt påfyllning och dosering. Digitala vågar stöder dessa samma tillämpningar med erbjuder högre precision och starkare störningsimmunitet för att leverera tillförlitliga resultat i utmanande industrimiljöer. För att ta det ett steg längre, elmininerar POWERCELL®-teknologin behovet av en förgreningsdosa i din våg eller ditt vägningsssystem, för att ytterligare förbättra vägningsprecisionen och erbjuda villkorsövervakningsfunktioner för att säkerställa processynlighet och dina industrivägningslösningars prestanda på lång sikt.

Måste vägningsproceduren vara verifierbar?

Dina interna företagskrav och relevanta branschföreskrifter bestämmer om din vägningsprocedur kräver verifiering. METTLER TOLEDO erbjuder tjänsten Good Weighing Practice™ (GWP®) Verification, som dokumenterar mätosäkerheten hos vägningsutrustningen under verkliga driftsförhållanden och levererar dokumentation som hjälper dig att säkerställa att du är förberedd att klara alla revisioner.

Vilken nivå av precision krävs för dina vägningssyften? Hur exakta är de industriella vägningssystemen?

Dina interna kvalitetskrav och relevanta branschföreskrifter bestämmer även dina processprecisionskrav och toleranser. För att fastställa vilken precisionsnivå som krävs, måste du känna till de lagstadgade toleranserna och dina egna processtoleranser, som är definierade i tabellen nedan. Sedan jämför du de kraven med tillverkarens toleranser som är specifika för utrustningen som du överväger.

Lagstadgade toleranser

Lagstadgade toleranser fastställda i OIML R76 eller NIST Handbook 44 (endast USA) används för att utvärdera krav för handelsgodkännande.

Tillverkartoleranser

Tillverkartoleranser används för att säkerställa att utrustningen uppfyller tillverkarens specifikationer. Tillverkartoleranser beaktar inte användarspecifika processkrav och är därför inte lämpliga när man vill förbättra vägningsprocessen.

Processtoleranser

Specifika processtoleranser som anges av användaren och underlättar processförbättringar och gör det möjligt att minska mängden material, avfall och omarbetningar. När vågar används i tillämpningar som är godkända för handel bör man förutom lagstadgade toleranser även tillämpa processtoleranser.

 

METTLER TOLEDOs Good Weighing Practice™ (GWP®) Verification säkerställer att alla dina vågar uppfyller dina egna precisionskrav och följer kvalitetsstandarder som ISO, GMP och GLP.  Våra utbildade vägningsexperter kan hjälpa dig att fastställa vilken enhet som bäst passar för din tillämpning och rekommendera testvikter och rutintjänster som säkerställer fortsatt precision hos dina industrivågar och system.

Vad ska jag leta efter när jag jämför vågtillverkare?

När du letar efter en industrivåg online, kommer du antagligen att hitta många olika industrivågstillverkare som erbjuder vågar till salu. Industrivågs- och mikrovågslösningar är en nyckeldel av ditt produktionsområde och ska vara exakta och tillförlitliga. De bästa industrivågstillverkarna kan svara på dina svåra frågor och erbjuder produktdemonstrationer som säkerställer att deras industrivågar uppfyller dina krav.

Vilka är de bästa vågarna?

Tack vare tillverkare av industriella vågar har vägningsteknologin kommit långt under de senaste 100 åren. Digital vägningsteknik och POWERCELL®-teknologi erbjuder överlägsen precision jämfört med äldre analog teknologi. Den primära fördelen vad gäller precision är att särskilt POWERCELL®-teknologi ger dig insyn i din vägning så att du vet när problem uppstår innan de påverkar precisionen. Detta minskar driftfel och avbrott för många typer av industrivågar.

Varför vi är det ledande industrivågsföretaget

METTLER TOLEDO är välkända för sina högkvalitativa och precisa bänk-, pall- och golvvågar samt mekaniska och digitala specialvågar. Vågtillverkare kommer och går, men vi har tillhandahållit industrivågar till salu i över 75 år.

Oavsett om ditt användningsområde kräver att du väger i milligram eller ton, så har METTLER TOLEDO en lösning som passar dina behov. Vi erbjuder ett sortiment med robusta industrivågar, inklusive bänkvågarpallvågarjärnvägsvågar, tankar, golvvågar och anpassade specialvågar som kan tillhandahålla de tillförlitliga resultat med hög precision som ditt användningsområde kräver.

METTLER TOLEDO erbjuder tjänsten Good Weighing Practice™ (GWP®) Verification, som dokumenterar mätosäkerheten hos vägningsutrustningen under verkliga driftsförhållanden. Detta verifierar att vågen uppfyller alla process- och kvalitetskrav och dessutom dokumenteras det mätintervall inom vilket utrustningen kan ge reproducerbara resultat. Vi är det enda vågföretag som erbjuder detta program. Dock är det tillämpligt för produkter från alla vågföretag.

Hur kalibrerar jag en industrivåg?

Periodisk kalibrering kan bidra till att säkerställa att dina mätningar med din industrivåg påverkar kostnader, kvalitet och intäkter så att lönsamheten förbättras på önskat sätt. GWP Verification från METTLER TOLEDO ger all nödvändig information för livstidskalibrering och testning. Här ingår testmetoder, intervall, vikter, toleranser och standardförfaranden. Vågservice finns tillgänglig för all icke-automatisk vägningsutrustning, oavsett märke eller modell.

Vanligtvis utförs kalibrering i samband med ett servicebesök då teknikern även inspekterar, rengör och justerar vågen/vågarna. När kalibrering och underhåll genomförs på rätt sätt och i rätt tid kan det bidra till att undvika oväntade driftstopp, reducera reparationsbehovet, förbättra processeffektiviteten och kvaliteten, säkerställa efterlevnad, undvika produktspill m.m. Detta är viktigt både för digitala vågar och icke-digitala vågar. Alla industrivågar drar fördel av kalibrering så att de kan tillhandahålla exakta mätningar.

Vad är garantin för våra industrivågar?

Standardgarantin för våra industrivågar och system är 18 månader från leverans eller 12 månader från installation. METTLER TOLEDO Service erbjuder ett ExtendedCare-paket för att utöka garantins täckning i 24 månader och täcka ytterligare utgifter, inklusive inspektioner och rengöring, justeringar, reservdelar och mer. Detta ExtendedCare-alternativ hjälper till att säkerställa drifttid, kostnadskontroll och fortsatt prestanda. Upptäck varför ett serviceprogram är viktigt för dina industrivågar och system och hur du definierar det bästa programmet för dina behov med vårt kostnadsfria white paper.

Hur hållbara är våra industrivågar?

Våra kraftiga industrivägningslösningar är utformade med fokus på hållbarhet. Med högkvalitativa konstruktioner av rostfritt stål eller lackat stål, laststopp och stötskydd, säkerställer våga bänk-, golv-, pallvågar och vägningsmoduler fortsatt prestanda i de mest utmanande vägningsmiljöerna. Varje modell är noggrant testad för dess förmåga att klara av tuffa kemikalier, olyckor och stötar, så att du vet exakt vad du kan förvänta dig.