White Paper

Upprätthåll en säkerhetskultur

White Paper

Bygg in personlig, process- och miljösäkerhet i alla experiment

driving a culture of safety

Att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsplats är ett centralt värde för alla arbetsgivare inom kemi- och läkemedelsbranschen. Om man snabbt skapar och producerar komplex kemi krävs det även komplexa säkerhetsrutiner.

Utnyttja ny teknologi för att minska risker
Tekniker som tillåter automatisering av och förståelse för forsknings-, utvecklings- och tillverkningsprocesser hjälper till att etablera och upprätthålla en säkerhetskultur samtidigt som projekten påskyndas.

I vårt white paper diskuterar vi personliga, process- och miljömässiga säkerhetsaspekter och presenterar verktyg och tekniker för att undvika incidenter. 

 

 

Effekterna av säkerhet

En arbetsmiljö som främjar en säkerhetskultur säkerställer att forskare håller sig friska, engagerade och produktiva. Processer som alla begriper och som är utformade med säkerhet och miljö i åtanke, fungerar lönsamt och hållbart. Genom att identifiera osäkra och olönsamma reaktioner tidigt i utvecklingsprocessen kan knappa resurser användas mer effektivt. Genom att avlägsna osäkra procedurer och processer är det möjligt att uppnå en skadefri arbetsplats.

Sammantaget är en holistisk övervägning av säkerhet inom kemi- och läkemedelsbranschen fördelaktig för alla inblandade parter:

1.     Ökad personlig säkerhet i labbet ger en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö, vilket i slutändan resulterar i mindre frånvaro relaterad till skador och sjukdom. Följaktligen är detta en kostnadsfaktor som bidrar positivt till företagets framgång.

2.     Att noggrant undersöka produktegenskaper och förstå riskerna och hur pass kritiska processer är, leder till effektivare och säkrare processer som är robusta och säkerställer en ekonomisk och ekologisk tillverkning av mellanprodukter och produkter i hela produktkedjan.

3.     Energi-, resurs- och avfallshantering, samt hållbara processer, gynnar inte bara miljön, utan återspeglar även företagets rykte och finansiella framgång.

4.   Säkerhetsincidenter påverkar ofta ett företags rykte, vilket också är en viktig faktor att beakta.

Titta på videon för att lära dig mer om att upprätthålla en säkerhetskultur.

Relaterade länkar