White Paper

In-situ övervakning av kemiska reaktioner

White Paper

De senaste framstegen inom organisk kemi

Faktablad om övervakning av kemiska reaktioner
Faktablad om övervakning av kemiska reaktioner

Rapporten, In-Situ Monitoring of Chemical Reactions, tittar på hur forskare kan få bättre reaktionsinformation på kortare tid.

Omedelbar reaktionsinformation för att förbättra effektiviteten i kvalificering, optimering och uppskalning av kemi är viktigt i kemisk utveckling. Detta white paper diskuterar hur in-situ spektroskopi ger värdefull reaktionsinformation, som:

  • Gör det möjligt för forskare att förstå vad som händer i deras kemi medan den reagerar
  • Möjliggör omedelbara förändringar av kemiska förhållanden för att påskynda processutvecklingen
  • Ökar reaktionsförståelsen och förbättrar den kemiska robustheten för uppskalning och produktion