White Paper

Strategier för att kontrollera fördelning av kristallstorlek

White Paper

Avancerade tekniker för att optimera fördelning av kristallstorlek under processutveckling och tillverkning

Strategier för kristallstorleksfördelning
Strategier för kristallstorleksfördelning

Många produkter i läkemedelsindustrin och kemiindustrin med höga värden går igenom flera kristalliseringssteg under deras utveckling och tillverkning. Kristallisering är användbart för rening och isolering av produkten på samma gång.  Kristallisering ger även möjlighet till att kontrollera partikelstorlek och produktens formfördelning, vilket inverkar direkt på produktprestanda och effektiviteten i nedåtflödesprocesser. Under utvecklingen av ett nytt kristalliseringssteg eller som en del av en befintlig strategi för processförbättring, är det möjligt att implementera beprövade tekniker som kommer att underlätta kontrollen av kristallstorlek och formfördelning i en tillverkningsstorlek.

I detta white paper behandlas avancerade tekniker för att optimera fördelning av kristallstorlek, bland annat:

  • Hur man kontrollerar övermättnad
  • Välja rätt processparametrar
  • Använda ympning för att kontrollera kristallstorlek
  • Inverkan från blandning med kristallstorlek
  • Efter kristallisering: metoder för att kontrollera kristallstorlek

Fokus ligger på mätning i processen för att ta bevisbaserade beslut som säkerställer att en högkvalitativ produkt levereras konsekvent till lägsta möjliga kostnad.