Need assistance?
Our team is here to achieve your goals. Speak with our experts.
Utbildning

Hur du optimerar labbprocesserna med Lean Laboratory: del 1

Arbeta smartare, inte hårdare

Lean Lab-metoden hjälper till när arbetstrycket i labbet är för högt för att hantera eller ledtiderna inte hålls. Innan du investerar i nya resurser, som till exempel utrustning, lokaler eller personal, ta en fundering kring att implementera ”lean laboratory”-metoder som tillämpas framgångsrikt i många branscher, bland annat livsmedels-, läkemedels- och kemikalieindustrierna.

I denna del 1 av Lean Lab-webbinariet, presenterar Erwin Studer och Tobias Burkhardt de grundläggande koncepten för Lean Lab-metoden och de 10 förbättringsområdena som gör att du kan bedöma ditt labbs nuvarande status och identifiera var processer kan optimeras för bättre effektivitet. Det ges även exempel på hur resurssnål tillverkning, eller ”Lean manufacturing” omsätts i praktiken hos Mettler Toledo GmbH.

Lean manufacturing-principerna blir allt vanligare i labben. När lean laboratory genomförs korrekt kan resultaten vara imponerande och leverera enklare arbetsflöden och processer, reducera ledtider och öka effektiviteten i labbet. Ett lean-labb lägger fokus på att leverera högkvalitativa resultat på effektivaste sätt  ̶  vad det gäller kostnader och/eller hastighet – med den effektivaste resursanvändningen. I grunden handlar en lean-metod om processoptimering i strävan att förbättra organisationens ekonomiska effektivitet.

I vilken ände börjar jag med lean laboratory?

I detta webbinarium ”Tillämpa en Lean lab-metod för att optimera labbrutinerna – del 1: Arbeta smartare, inte hårdare” förklarar vi med praktiska exempel saker du bör tänka på när du genomför eller optimerar Lean lab-processer. Väsentliga förbättringar kan åstadkommas på ett etablerat labb. Där kan när som helst optimering och standardisering inledas i små steg (modul-för-modul), men det är även en god idé att överväga resurssnålheten när man utformar en ny byggnad eller laboratorium.

Vad kommer jag lära mig?

  • Lär dig hur du bättre definierar, strukturerar och kontrollerar labbprocesserna för att leverera mer konsekventa och förutsägbara labbresultat.
  • Förstå fördelarna som kommer med en lean lab-metod: reducerade ledtider och kostnader; väsentligt ökad produktivitet och få det rätt första gången, utförlig förståelse av labbets kapacitet och resurskrav.
  • Använd de 10 förbättringsområdena för att bedöma din nuvarande situation och för vägledning till att förbättra dina processer.
Lean Lab-metoden – förbättringsområden
Lean Lab-metoden – förbättringsområden

Detta webbinarium passar för:                  

  • Chefer och arbetsledare i labbet samt produktionschefer
  • Planeringsansvariga för labbet och anläggningschefer
  • OPEX, lean eller six sigma-chefer, champions eller belts
  • Affärsprocesschefer
  • Förändringsledningsombud
  • Tillverkare av laboratorieutrustning/-möbler

Obs! Del 2 av detta webbinariumTillämpa en Lean lab-metod för att optimera labbrutinerna Del 2: Förbättrad produktiviteten utforskar mer ingående konceptet med kartläggning av värdeflödet Exempel ges på hur man identifierar onödiga steg i det analytiska arbetsflödet och hur man visualiserar var problemen finns.