Reaktionskalorimetri i den kemiska processindustrin

Applikationer av reaktionskalorimetri i den kemiska processindustrin

Detta webinar fokuserar på tillämpningar och betydelsen som blandning och reaktionskalorimetri har i den kemiska processindustrin. En serie med fallstudier om det grundläggande för uppskalning presenteras.

Under denna presentation om blandning och reaktionskalorimetri, ger Ray Machado vägledning och delar med sig av sina erfarenheter inom många tekniska områden, bland annat:

  • Uppskalning av kemiska reaktioner
  • Massa och värmeöverföring
  • Tillämpad reaktionskalorimetri
  • Hydrering
  • Propoxylation
  • Oxidation
  • Polymerisation

Reaktionskalorimetri utvärderar värmen som släpps ut från en fysikalisk process eller kemisk reaktion under processliknande miljöer och levererar information om reaktionens kinetik och termokemi.

Vem borde se denna presentation?

  • Kemister och kemiingenjörer i den kemikaliska, petrokemikaliska och läkemedelsindustrin såväl som utbildningscenter.

Din presentatör
Ray Machado är chef för rm2 technologies LLC, ett företag som fokuserar på att lära ut hur man tillämpar blandningsteknik. Han anlitas även av Air Products and Chemicals, Inc. där han är en seniorkonsult specialiserad på gasvätskereaktioner. Han har ansvarat för ett antal team inom teknisk utvecklig och tillämpning och har erfarenhet av tillämpad reaktorteknik, uppskalning av kemiska reaktionsprocesser, massaöverföring och reaktionskalorimetri.   Ray har en Ph.D. i chemical engineering från University of Wisconsin, Madison. Han har föreläst vid Lehigh University och håller just nu kurser om det grundläggande inom uppskalning.  Han har 17 patent, och har varit delaktig i 17 publikationer.