Seminarium

Lubrizols effektiva uppskalning och processkontroll

Ansluta punkterna mellan bänktoppen och in situ-processanalys

Detta webinar fokuserar på att förbättra processutveckling och uppskalning genom att använda kalometri och in situ-processanalys. För att kunna ge bästa möjliga kundservice har Lubrizol definierat om den traditionella processutvecklingen för att reducera tiden och komplexiteten för ny produktutveckling och optimering av upp/nedskalning.

Glenn Cormack