Need assistance?
Our team is here to achieve your goals. Speak with our experts.
Case Study

Automatiserad pulverdispensering för läkemedels- och bioteknikbranschen

Case Study

Öppnar upp flaskhalsen i laboratorievägningsapplikationer

Enkel automatiserad pulverdispensering för läkemedels- och biotekniska applikationer
Enkel automatiserad pulverdispensering för läkemedels- och biotekniska applikationer

Automatiserad pulverdispensering för R&D inom läkemedels- och bioteknikbranschen kan öka effektiviteten i tillämpningar med hög genomströmningstakt, som utgallring och formulering. Att dispensera små definierade mängder pulver är ett viktigt steg i de flesta R&D-arbetsflödena inom läkemedelsbranschen och ses för närvarande som en flaskhals när det utförs manuellt. För att undersöka detta problem utförde Enabling Technologies Consortium (ETC) en benchmarking-studie för att utvärdera kapaciteten hos befintliga pulverdispenseringssystem. 

Resultaten i ETC-studien framhäver Quantos imponerande funktioner gällande automatiserad pulverdispenseringsteknik. Quantos visades vara: 

EXAKT

  • Exakt dispensering av sju valda referenspulver, på alla testade platser, trots alla utmanande fysiska och flödesmässiga egenskaper.
  • Det imponerade särskilt vid 2 mg, den lägsta måldispenseringsvikten som testades, jämfört med andra system.

LÄTT ATT ANVÄNDA

  • Framgångsrik pulverdispensering uppnåddes genom användning av standarddoseringshuvudet och standardparametrar.
  • Det behövdes ingen konfigurationstid eller optimering av doseringsparametrar för olika pulver och det krävs ingen expertanvändare.
  • Quantos är så lätt att använda att det kan användas för många olika arbetsflöden av alla i labbet, och inte bara som ett specialistsystem. 

SÄKERT

  • Konsekvent korrekta och tillförlitliga resultat över alla testade laboratorieplatser – handskbox, ångskåp, reningsbox och LEV – vilket bevisar att Quantos kan användas säkert i alla passande inneslutningssystem för att minimera användarexponering till pulvret som ska dispenseras.
Grafik för automatiserad pulverdispensering inom läkemedels- och bioteknikbranschen

Trots att användningen av vätskehanterande robotar är väletablerad inom läkemedelsutveckling, har automatisk dispensering av pulver historiskt varit mycket mer utmanande. De anses fortfarande ofta vara specialistsystem – endast lämpliga för ett inskränkt utbud av pulvertyper eller komplicerade att använda – som kräver en utbildad expertanvändare och timmar av tålmodig konfiguration för varje typ av pulver.  

Denna fallstudie visar att Quantos automatiserade pulverdispensering, som har varit kommersiellt tillgänglig sedan 2008, passar
för många olika pulvertyper, även sådana med extrema fysiska egenskaper. Man kan uppnår korrekta resultat utan konfigurations- eller optimeringstid för en specifik pulvertyp, eller utbildning av en expertanvändare. Quantos kan användas som en allmän applikation i laboratoriet, enkelt nog så att vem som helst kan använda det. Det erbjuder även väsentliga säkerhetsfördelar vad det gäller minimering av användarexponering, och allra viktigast är att det kan hjälpa till att lindra flaskhalsar inom R&D-arbetsflöden i läkemedelsbranschen, som utgallring och formulering.

En benchmarking-studie av Enabling Technologies Consortium (ETC) har visat hur framgångsrikt Quantos pulverdispenseringsteknik kan hantera sju svåra referenspulver, i utmanande inneslutningssystemsmiljöer, med olika dispenseringsmål på 2–50 mg. Resultaten presenterades vid Pittcon i mars 2018.

Sammanfattningsvis är Quantos ett exakt, lättanvänt och säkert pulverdispenseringssystem – kapabelt att hantera många olika pulvertyper och passande för användning med olika inneslutningssystem – som kan lindra flaskhalsarna i många läkemedelsmässiga och biotekniska laboratorieapplikationer.