Need assistance?
Our team is here to achieve your goals. Speak with our experts.

Kalibrering av pipett med hjälp av en våg

ISO 8655-kompatibel pipettkalibrering och tjänster, system och utrustning för rutinmässig testning

Ring för offert
Kalibrering av pipetter med hjälp av en våg - ISO 8655

High-Throughput Experimentation (HTE)

Guide för pipettering ISO 8655

Arbetsflöde för kalibrering av pipetter

God pipetteringspraxis
Rutinmässig testning av pipett

Experter och tjänster inom pipettkalibrering

Kalibreringstjänster för pipetter

Pipettkalibrering och utrustning för rutinmässig testning

Rainin SmartCheck

Test av pipetter med en kanal

Pipettprovning med analytiska vågar och mikrovågar

Kalibreringsvågar för flerkanaliga pipetter

Pipettprogramvara och tillbehör

Relaterade produkter

FAQ - Kalibrering av pipetter

Vanliga frågor om pipettkalibrering och ISO 8655

Vad är pipettkalibrering?

Pipettkalibrering är en process där en ackrediterad institution fastställer den förväntade volymen med den faktiska volymen som levereras av en pipett tillsammans med den tillhörande mätosäkerheten. Syftet är att bevisa om pipetten fortfarande uppfyller tillverknings- eller ISO8655-specifikationerna för att leverera korrekta resultat. Pipetter som ligger utanför toleransen kan ofta servas, justeras och kalibreras om.

Varför är pipettkalibrering viktigt?

Pipettkalibrering visar skillnaden mellan förväntad och faktisk volym, som ska ligga inom en given tolerans. Om den ligger utanför toleransen kan det potentiellt leda till felaktiga analysresultat. Följaktligen skulle experimentella resultat inte vara reproducerbara och hela analyser kan behöva göras om. För att tidigt upptäcka en pipett som ligger utanför toleransen rekommenderas att användaren kontrollerar pipettens noggrannhet med jämna mellanrum mellan kalibreringarna.

Varför är det viktigt att testa pipetter mellan serviceintervallen?

Upp till 35 % av de pipetter som skickas till en tjänsteleverantör för kalibrering är utanför specifikationerna. Om din pipett är en av dessa kan du behöva undersöka vilka tidigare analyser som kan ha påverkats av detta fel. Hur kan du undvika detta i framtiden? Genom att utföra regelbundna snabbkontroller av pipetten upptäcker du eventuella fel tidigt och undviker överraskningar vid nästa kalibrering.

Vad är ett snabbt sätt att kontrollera pipettens noggrannhet?

Pipettens noggrannhet ska kontrolleras regelbundet mellan kalibreringarna för att undvika resultat utanför toleransen mellan kalibreringarna. Vår SmartCheck-enhet är särskilt utformad för snabba tester - pipettera helt enkelt 4 dispenser i SmartCheck vid din valda processtolerans, så visar SmartCheck godkänt/underkänt resultat med en enkel grön/röd lampa.

Vilka är de två metoderna för kalibrering av flerkanaliga pipetter?

Det finns två godtagbara metoder för att kalibrera och testa flerkanalspipetter:

  1. Varje kanal kan mätas individuellt, en efter en, med en kalibreringsvåg för pipetter med en kanal. För detta ändamål sugs testvätskan upp av alla kanaler tillsammans och samlas upp från en kanal i taget.
  2. En flerkanalig pipettkalibreringsvåg kan användas för att mäta testvolymen som levereras från alla kanaler parallellt genom att aspirera och tömma varje kanal samtidigt och analysera varje kanals resultat individuellt.