Fermentation and Bioprocessing

Characterize and Optimize Bioprocesses in Real Time to Maximize Production

Ring för offert

Applikationer

Program

Fermentation
Maximize Production of Desired Enzyme, Protein or Small Molecule Metabolite
Biocatalysis
Biocatalysis, or enzymatic catalysis, uses biologically active compounds, such as enzymes, to catalyze chemical transformations.
Vad är flockning?
Flockning är en grundläggande process som används för att underlätta aggregering av små partiklar i en vätska eller lösning för att bilda större klust...

Relaterade produkter