Parallel Synthesis

Speed Lead Generation and Process Optimization

Ring för offert
Parallel Synthesis
Parallel Synthesis in Drug Discovery
Parallel Synthesis in Combinatorial Chemistry
Solid Phase Parallel Synthesis
Tools to Opimize Synthesis Reactions
Peptide Synthesis DoE

Trycksaker

White Papers

Effektiv design av experimentstudier
I detta dokument beskrivs hur Design of Experiments (DoE) fungerar och hur det används för att identifiera relationerna mellan parametrar, fastställer...
”The Modern Synthesis Lab”
I denna vitbok beskrivs en ny verktygslåda utformad för kemister som ger fler experimentalternativ, automatiserar tråkiga uppgifter och samlar in högk...

Relaterade produkter

Online-seminarium/Webinar