Dobra Praktyka Ważenia (GWP®) – globalny standard ważenia

Dlaczego tego potrzebujesz

Wytyczne Dobrej Praktyki Ważenia (GWP®) są zgodne z naszymi unikalnymi zasadami kontroli przydatności do danego zastosowania od momentu wyboru wagi po rutynową eksploatację. Przekłada się to na wiele korzyści:

Niezmienna jakość

Niezmienna jakość

Osiągnij stałą jakość produktu dzięki odtwarzalnym wynikom.

Niższe koszty

Niższe koszty

Zmniejszenie ilości odpadów materiałowych i kosztów przeróbek.

Pełna zgodność z przepisami

Pełna zgodność z przepisami

Dzięki odpowiednim procesom zarządzania jakością zawsze spełnisz wymagania audytów.

Wybór

Wybór

Określenie celu

Informacje o procesie technologicznym i wymagania prawne pomagają w doborze właściwej wagi z usługą GWP® Recommendation Więcej

Potwierdzenie

Potwierdzenie

Kontrola spełnienia wymagań

Upewnij się, że waga spełnia wymagania procesu i jest wystarczająco dokładna dla Twoich potrzeb z certyfikatem ACC i GWP® Więcej

Eksploatacja

Eksploatacja

Spełnienie wymagań w czasie

Upewnij się, że waga spełnia wymagania procesowe przez cały okres eksploatacji dzięki planowi wzorcowania i rutynowych testów z usługą GWP® Verification WięcejDowiedz się więcej

Twój spersonalizowany certyfikat wzorcowania

Twój spersonalizowany certyfikat wzorcowania

Czy wyniki ważenia są wystarczająco dokładne dla Twoich potrzeb? Dowiedz się tego, korzystając z wzorcowania wag połączonego z oceną tolerancji, która jest odpowiednia dla Ciebie. Więcej

Rutynowe testy wag

Rutynowe testy wag

Jak uzyskać wiarygodne wyniki ważenia między kolejnymi operacjami wzorcowania? Dzięki rutynowym testom wag. Więcej

Maksymalizacja czasu sprawności i pełny spokój

Maksymalizacja czasu sprawności i pełny spokój

Zapobiegaj awariom i wydłużaj okres eksploatacji urządzeń dzięki konserwacji zapobiegawczej. Więcej

1. Jakie korzyści niesie stosowanie Dobrej Praktyki Ważenia (GWP)?

GWP® pomaga zapewnić stałą jakość, obniżyć koszty operacyjne i utrzymać pełną zgodność całego programu ważenia. Możemy pomóc we wszystkim, począwszy od znalezienia odpowiedniej wagi, a skończywszy na upewnieniu się, że waga przez długi czas zachowa swoją przydatność, zapewniając wiarygodne wyniki ważenia.

2. Dlaczego Dobra Praktyka Ważenia (GWP) jest potrzebna? Mamy wagę wyprodukowaną przez METTLER TOLEDO. Czy nie jest ona wystarczająco dokładna?

Wszystkie urządzenia METTLER TOLEDO są najwyższej jakości i charakteryzują się doskonałą dokładnością. Czy masz jednak pewność, że Twoja waga spełnia swoje zadanie? GWP® pomoże Ci upewnić się, że tak. Co więcej, upływ czasu powoduje zmianę parametrów nawet najdokładniejszych wag. Z tego powodu wagi muszą być okresowo konserwowane, wzorcowane i testowane, aby zapewnić stałą wydajność.

 

3. Kto powinien skorzystać z Dobrej Praktyki Ważenia (GWP)?

GWP® ma znaczenie wszędzie tam, gdzie ważenie stanowi element łańcucha wartości – dotyczy to laboratoriów, środowisk produkcyjnych oraz innych obszarów, w których przetwarza się materiały. Metodykę tę można stosować do wszystkich dużych i małych procesów oraz nowych lub istniejących urządzeń dowolnych producentów, w dowolnej gałęzi przemysłu i dowolnym miejscu pracy.